Rozwój uczelni i wydziału

21 stycznia 2016 r. odbyło się posiedzenie Rady Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa z udziałem Kolegium Rektorskiego. Władze rektorskie przedstawiły zadania związane z rozwojem Uczelni.