Rolnictwo i Leśnictwo utrzymuje swoją wysoką pozycję w globalnym rankingu QS World University by Subject 2024

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie kontynuuje swój sukces w dziedzinie Agriculture & Foresty, zajmując miejsce w przedziale 251-300 w najnowszym zestawieniu QS World University Rankings by Subject 2024. W opublikowanym 10 kwietnia rankingu, uwzględniono 1559 instytucji, z czego 64 debiutuje w tym roku. Metodologia oceny, która obejmuje m.in. reputację uczelni, cytowania naukowe oraz międzynarodową współpracę badawczą, potwierdza trwałą pozycję Uniwersytetu w światowej elicie akademickiej.

Prof. Piotr Bórawski, pełnomocnik dziekana Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa ds. umiędzynarodowienia, podkreśla, że utrzymanie pozycji w tak konkurencyjnym środowisku jest wyzwaniem. Dodał również, że rosnąca liczba publikacji oraz współpraca z naukowcami zagranicznymi są kluczowymi czynnikami wpływającymi na sukces uczelni w międzynarodowych rankingach. Profesor wyraża satysfakcję z osiągniętego rezultatu, zaznaczając wagę ciągłego doskonalenia się i podnoszenia standardów