Program Szkoły Partnerskiej nabiera prędkości

W dniu 06 czerwca 2017 r. nasz Wydział odwiedzili uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Karolewie. Młodzież szkolna uczestniczyła w wykładzie pt. „Produkcja ziarna pszenicy technologicznej” zorganizowanym w ramach Szkoły Partnerskiej. Wykład poprowadził dr hab. inż. Bogdan Dubis (Katedra Agrotechnologii, Zarządzania Produkcją Rolniczą i Agrobiznesu). Po wykładzie młodzież szkolna zwiedziła laboratoria Katedry Mikrobiologii, Katedry Hodowli Roślin i Nasiennictwa oraz Katedry Ogrodnictwa.