Program stypendialny Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU)

Stowarzyszenie Środowisko dla Środowiska serdecznie zaprasza studentów, absolwentów i doktorantów UWM do udziału w XXI edycji programu stypendialnego Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU)

Program stypendialny umożliwia odbycie naukowego bądź zawodowego stażu w Niemczech. Podczas stypendium można realizować zaproponowany przez siebie projekt dotyczący ochrony środowiska w Polsce lub w Niemczech. Staż można odbyć na uniwersytetach, w ministerstwach, przedsiębiorstwach, instytutach badawczych, urzędach, organizacjach pozarządowych, centrach badawczo - biznesowych itp.

Staż może trwać od 6 do 12 miesięcy. Znajomość niemieckiego nie jest konieczna, projekt może być napisany po angielsku. Stypendium rozpoczyna się od intensywnego kursu niemieckiego

Wysokość stypendium wynosi 1060, - euro na miesiąc i jest ono wolne od podatku. Ponadto DBU finansuje koszty ubezpieczenia (OC, wypadkowe, chorobowe) w Niemczech.

Termin składania wniosków: 16.06.2017 - 16.09.2017

Wnioski o stypendium należy składać poprzez witrynę internetową DBU, w systemie on-line, po wcześniejszej rejestracji na stronie DBU www.dbu.de/2584.html

Stypendia są przeznaczone dla osób które dyplom magistra odbiorą przed końcem stycznia 2018 lub uzyskały dyplom ukończenia studiów w ciągu ostatnich trzech lat a nie mają skończonego  31 roku życia. ​

Więcej informacji o stypendium znajduje się na naszej stronie oficjalnego partnera DBU w Polsce Stowarzyszenia Środowisko dla Środowiska: www.sds.org.pl​​​oraz na www.facebook.com/Stypendia.DBU

W razie potrzeby konsultacji: Wojciech Truszkowski, Katedra Agrotechnologii, Zarządzania Produkcją Rolniczą i Agrobiznesu, pok. 102.