Profesorowie WRiL w Radzie Naukowej Instytutu Ogrodnictwa

Prof. dr hab. Krzysztof Jankowski - Dziekan Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa, Kierownik Katedry Agrotechnologii i Agrobiznesu oraz  prof. dr hab. Bożena Kordan - Kierownik Katedry Entomologii, Fitopatologii i Diagnostyki Molekularnej zostali ponownie wybrani do Rady Naukowej Instytutu Ogrodnictwa – Państwowego Instytutu Badawczego w Skierniewicach.