Profesor Krzysztof Jankowski z Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego Olsztynie członkiem Rady Doskonałości Naukowej na lata 2024-2027!

Dziekan Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa, Profesor Krzysztof Jankowski, został wybrany na członka Rady Doskonałości Naukowej na kadencję obejmującą lata 2024-2027.

Ta prestiżowa funkcja to zaszczytne wyróżnienie i wyraz uznania dla wybitnych osiągnięć naukowych Pana Profesora w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo.

Jego rola w Radzie Doskonałości Naukowej będzie kluczowa dla wspierania rozwoju kadry naukowej oraz dalszego wzrostu jakości badań nauk w dziedzinie nauk rolniczych. Jest to nie tylko osobiste osiągnięcie, ale również ogromny wkład w rozwijanie wiedzy i innowacji w naszej społeczności akademickiej.

Panie Profesorze, serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej i inspirującej pracy w Radzie Doskonałości Naukowej.