Prof. dr hab. Zbigniew Sierota w Radzie Naukowej Instytutu Badawczego Leśnictwa

Prof. dr hab. Zbigniew Sierota – pracownik Katedry Leśnictwa i Ekologii Lasu Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa, został powołany przez Ministra Klimatu i Środowiska w skład Rady Naukowej Instytutu Badawczego Leśnictwa na kadencję 2021-2025.

Misją Instytutu jest prowadzenie badań nad ekosystemami leśnymi oraz rozwijanie i unowocześnianie stosowanych przy tym metod. Strategią IBL jest kształtowanie zrównoważonego leśnictwa w zakresie produkcyjnych, ochronnych i socjalnych świadczeń lasu. Badania prowadzone są na światowym poziomie, co potwierdzają liczne certyfikaty jakości. Od 2006 r. siedziba Instytutu mieści się w Sękocinie Starym.

Profesor Zbigniew Sierota zajmuje się fitopatologią i chorobami lasu oraz problematyką monitoringu fitopatologicznego. Tytuł profesora nauk leśnych otrzymał w roku 2000. Jest autorem i współautorem ponad 140 prac naukowych, ponad 100 raportów i ekspertyz oraz wielu opracowań popularno-naukowych z zakresu leśnictwa.