Prof. dr hab. Mariusz Stolarski w zespole doradczym oceny wniosków i raportów w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy"

Prof. dr hab. Mariusz Stolarski - Kierownik Katedry Genetyki, Hodowli Roślin i Inżynierii Biosurowców na Wydziale Rolnictwa i Leśnictwa został powołany przez Ministra Edukacji i Nauki w skład zespołu doradczego do oceny wniosków i raportów w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy".

„Doktorat wdrożeniowy” to program MEiN polegający na kształceniu przez uczelnię doktorantów we współpracy z zatrudniającymi ich przedsiębiorcami. Program przeznaczony jest dla osób, które wykonują badania nie rezygnując z pracy zawodowej. Efekty prowadzonej działalności naukowej są wdrażane w praktyce.

Profesor Mariusz Stolarski posiada ogromny dorobek naukowy i organizacyjny, jest także promotorem dwóch doktoratów wdrożeniowych.