Prof. dr hab. Mariusz Stolarski w Radzie Naukowej IUNG

Prof. dr hab. inż. Mariusz J. Stolarski - Kierownik Katedry Genetyki, Hodowli Roślin i Inżynierii Biosurowców na Wydziale Rolnictwa i Leśnictwa UWM w Olsztynie, został powołany przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w skład Rady Naukowej Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy (IUNG-PIB) w Puławach. Kadencja Rady trwa do 2025 roku.