Prof. dr hab. Marek Marks w składzie Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego, działającej przy W-MODR w Olsztynie

Prof. dr hab. Marek Marks - Kierownik Katedry Agroekosystemów i Ogrodnictwa na podstawie art.9 ust. 6 Ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz. U. 2004 Nr 251 poz. 2507) został powołany przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w skład Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego działającej przy Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego, jako przedstawiciel szkół wyższych kształcących i realizujących działania na potrzeby rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich. Kadencja Rady trwa od 1.12.2021 do 30.11.2026 r. Jest to już druga kadencja Profesora w ww. Radzie. Uroczystego wręczenia nominacji w imieniu Ministra dokonał Damian Godziński - Dyrektor W-MODR w Olsztynie.