Prof. dr hab. Krzysztof Jankowski w składzie Komisji ds. rejestracji odmian roślin oleistych i włóknistych COBORU

Prof. dr hab. Krzysztof Jankowski - Dziekan Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa UWM w Olsztynie, Kierownik Katedry Agrotechnologii i Agrobiznesu został powołany w skład Komisji ds. rejestracji odmian roślin oleistych i włóknistych Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej.

Kadencja Komisji trwa od 1.01.2022 r. do 31.12.2025 r.

Misją COBORU jest stymulowanie innowacji w hodowli roślin i nasiennictwie oraz wspieranie wdrażania postępu odmianowego do praktyki rolniczej. Do podstawowych zadań Ośrodka należy prowadzenie oceny tożsamości i czystości odmianowej materiału siewnego, a także tworzenie metodyk i prowadzenie badań w zakresie odrębności, wyrównania i trwałości oraz wartości gospodarczej odmian.