PRACOWNICY WRiL WŚRÓD NAJLEPSZYCH NAUKOWCÓW NA ŚWIECIE

Uniwersytet Stanforda w USA opracował ranking TOP 2%. Jest to ogólnoświatowa lista 2% najczęściej cytowanych naukowców w poszczególnych dziedzinach. W roku 2021 opracowano 2 zestawienia.

Na pierwszej liście wzięto pod uwagę publikacje i cytowania z roku 2020. W tym gronie znalazł się prof. dr hab. Mariusz Stolarski - kierownik Katedry Genetyki, Hodowli Roślin i Inżynierii Biosurowców.

Drugie zestawienie obejmuje całościowy dorobek do 2020 r. W tej grupie znajduje się prof. dr hab. Jadwiga Wyszkowska - kierownik Katedry Gleboznawstwa i Mikrobiologii.

Na obu listach znalazło się około tysiąca polskich uczonych, którzy reprezentują około 150 Uczelni i Instytutów Naukowych.

http://www.uwm.edu.pl/egazeta/profesorowie-uwm-wsrod-najlepszych-naukowcow-na-swiecie-1?fbclid=IwAR1d7V-IzULFVy35zabhhUvIgMsJlq5uy1XLyxodfijjI1b5aSRCX_n_idY