POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY Z AGRII POLSKA SP. Z O.O.

W dniu 29 sierpnia 2022 roku zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim, reprezentowanym przez Prorektora ds. kształcenia - dr hab. Pawła Wysockiego, prof. UWM, a Agrii Polska Sp. z o.o. reprezentowaną przez Dyrektora Zarządzającego – Leszka Skrzypczaka. Podczas podpisywania umowy obecny był także Dyrektor Działu Rozwoju Agrii Polska Sp. z o.o. Pan Tomasz Haase. Podpisane porozumienie definiuje obszary działań i przedsięwzięć w zakresie organizacji praktyk dla studentów z Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa. Realizacja partnerskiej współpracy umożliwi rozwój zawodowy oraz poszerzy umiejętności i kompetencje studentów i absolwentów. Firma Agrii Polska specjalizuje się w wytwarzaniu i dystrybucji nowoczesnych nawozów, kwalifikowanego materiału siewnego oraz środków ochrony roślin. Swoją działalność prowadzi na terenie całego kraju wspierając producentów rolnych. Agrii Polska Sp. z o.o. współpracuje z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim od kilkunastu lat. Współpraca dotyczy zastosowania innowacyjnych rozwiązań technologicznych w produkcji zbóż i rzepaku, a bezpośredni nadzór nad realizacją projektów badawczych sprawuje Katedra Agrotechnologii i Agrobiznesu.