Podwójne życie magicznej jemioły.

O podwójnym życiu magicznej jemioły – opowiadał na łamach gazety olsztyńskiej prof. dr hab. Zbigniew Sierota z Katedry Leśnictwa i Ekologii Lasu UWM

W Gazecie Olsztyńskiej pojawił się artykuł prof. dr hab. Zbigniewa Sieroty z Katedry Leśnictwa i Ekologii Lasu Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa na temat szkodliwego wpływu jemioły na drzewa oraz zagrożeń jakie to zjawisko za sobą niesie.

Jemioła atakuje nie tylko drzewa liściaste w miastach czy przy drogach, ale także drzewa iglaste w lasach. Profesor wskazuje, że są to już setki tysięcy zaatakowanych hektarów lasu. Jest to poważny problem zarówno gospodarczy, jak i przyrodniczy. Jemioła może znacząco zmienić ekosystem, wpłynąć na zmiany różnorodności biologicznej, a lokalnie nawet na zmiany środowiskowe. Stąd ważny jest monitoring tego zjawiska i odpowiednie zmiany składu gatunkowego zadrzewień.

Treść artykułu dostępna jest na stronie:

https://gazetaolsztynska.pl/929742,Podwojne-zycie-magicznej-jemioly-Jest-piekna-ale-i-zabojcza.html