ORGANIZACJA PRACY – Dziekani/Dziekanat

 

W związku z koniecznością usprawnienia organizacji i bezpieczeństwa pracy w warunkach pandemii – ustala się następujące godziny dyżurów/przyjęć:

 

WŁADZE DZIEKAŃSKIE

 

 

 

godziny przyjęć

 

Dziekan

 

Prof. dr hab. Krzysztof Jankowski

 

 

pok. 03

poniedziałek

12.00-14.00

 

Prodziekan ds. kształcenia

 

 

Dr inż. Agnieszka Bęś

Katedra Chemii

Zespół Toksykologii Środowiska, ul.
Prawocheńskiego 17, pokój 105 T

wtorek/środa

11.00-13.00

 

Prodziekan ds. studenckich

 

 

Dr hab. Jacek Olszewski, prof. UWM

 

pok. 01

wtorek/środa/

czwartek

9.00-10.00

 

DZIEKANAT

 

kierunki

-   architektura krajobrazu

-   leśnictwo rok I i II

-   studia doktoranckie rok I i II

 

 

pokój nr 05

tel. 89 523 34-31

e-mail: joanna.starczyk@uwm.edu.pl

 

godziny przyjęć:

poniedziałek /środa

10.00-14.00

wtorek/czwartek

8.00-12.00

piątek -

dzień wewnętrzny

 kierunki

-   Chemia

-   Ogrodnictwo

-   rolnictwo – stacjonarne i niestacjonarne

-   pomoc materialna – wszystkie kierunki

 

pokój nr 04

tel. 89 523 33-16

e-mail:
anna.olenkowicz@uem.edu.pl

 

poniedziałek/wtorek/

środa/czwartek/

piątek

8.00-14.00

kierunki

-   gospodarowanie surowcami odnawialnymi
i mineralnymi

-   leśnictwo – rok III i IV

-   ochrona środowiska

-   odnawialne źródła energii

 

pokój nr 06

tel. 89 523 43-58

e-mail:

teresa.bienkowska@uwm.edu.pl

 

poniedziałek /środa

10.00-14.00

wtorek/czwartek

8.00-12.00

piątek -

dzień wewnętrzny

 sekretariat -

przekazywanie i odbiór korespondencji

(poczta do rektoratu i na zewnątrz, dokumenty do podpisu dziekana/prodziekanów oraz odbiór korespondencji)

 

sala im. Prof. K. Majkowskiego (nr10)

e-mail:

r.jakubowska@uwm.edu.pl

 

poniedziałek/wtorek/

środa/czwartek/

piątek

 

8.00-9.00

14.00-15.00

 

kierownik dziekanatu

 

 pokój nr 04

tel.  89 523 48-31

e-mail:

joanna.mankowska@uwm.edu.pl

 

 

Uwaga Studenci

         Ze względu na ograniczenia jakie narzuca na nas sytuacja epidemiologiczna, w trosce
o bezpieczeństwo Studentów oraz Pracowników wszelkie sprawy, których załatwienie wymaga wizyty w dziekanacie, w tym wnioski o świadczenia w ramach pomocy materialnej po wcześniejszym umówieniu wizyty. Umawianie wizyt następuje tylko i wyłącznie
za pośrednictwem USOSweb, w zakładce DLA STUDENTÓW, w pozycji menu SPOTKANIA.

         Liczba spotkań w jednym dniu jest ograniczona i decydować będzie kolejność zgłoszeń. Spotkanie na dany dzień można umawiać w dniu poprzednim, do godz. 12.00. Wizyty umawiane będą w kolejności zgłoszeń, według harmonogramu, który będzie widoczny przy zapisach na konkretny dzień.

         Jednocześnie przypominamy o zachowaniu standardów ochrony osobistej podczas wizyt
w dziekanacie, tzn. noszenie maseczek, zachowanie dystansu, dezynfekcja rąk, własny długopis.

         Ponadto w godzinach pracy dziekanatu możliwy  jest kontakt telefoniczny
na wyżej podane numery telefonów.