Ogród przy szkole w Stawigudzie

Katedra Architektury Krajobrazu od kilku miesięcy współpracuje z Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Stawigudzie i Uniwersytetem Dzieci. Wspólnie ze studentami Koła Naukowego Architektów Krajobrazu 'Horyzont' pod opieką dr inż. arch. kraj. Mariusza Antolaka zaprojektowano i urządzono kolejny ogród przyszkolny. W zajęciach brali udział uczniowie gimnazjów w ramach projektu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Uniwersytet Młodego Odkrywcy”. W trakcie ostatnich miesięcy przeprowadzono liczne spotkania i warsztaty. W sobotę 10 czerwca nastąpi uroczyste otwarcie ogrodu.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100006441873056&fref=ts