Obóz naukowy „REJS”

W dniu 13.06.2017 r. na Kanale Elbląskim odbył się obóz naukowy „REJS” w którym wzięło udział 31 osób. Jego organizatorem było Studenckie Koło Naukowe Chemii Środowiska we współpracy z Kołem Naukowym Toksykologii Środowiska, Kołem Naukowym „Gleboznawczo-Geologicznym”, Kołem Naukowym Diagnostyki i Fitopatologii Molekularnej, Kołem Naukowym Leśników Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Kołem Naukowym Zarządzania Środowiskowego „PROSPERO” oraz Katedrą Gospodarki Wodnej, Klimatologii i Kształtowania Środowiska UWM w Olsztynie. Podczas trwania rejsu dokonano poboru prób wody oraz oznaczenia w niej wybranych właściwości za pomocą sondy wieloparametrycznej oraz przenośnego kolorymetru.