Nowy profesor – Piotr Bórawski

Gorące gratulacje dla profesora Piotra Bórawskiego z powodu uzyskania najwyższego tytułu naukowego!

Pan dr hab. Piotr Bórawski na mocy postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 września 2023 roku otrzymał tytuł naukowy profesora nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse.

Profesor Piotr Bórawski ukończył liceum Ogólnokształcące im. Piotra Skargi w Pułtusku (1993). Jest absolwentem Wydziału Rolnictwa i Kształtowania Środowiska Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie (1998). Doktorat nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu obronił na Wydziale Zarządzania UWM w Olsztynie (2002). Stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii uzyskał na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie (2014).

Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół ekonomii rolnej, ekonomii heterodoksyjnej, ekonomii zrównoważonego i wielofunkcyjnego rozwoju oraz odnawialnych źródeł energii. Profesor Piotr Bórawski był kierownikiem dwóch projektów badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki oraz wykonawcą w pięciu innych projektach. Problematyka badawcza grantów poświęcona była m.in. zagadnieniom alternatywnych źródeł dochodów gospodarstw rolnych oraz efektywności działań inwestycyjnych i logistycznych na rynku mleka w Polsce na tle Unii Europejskiej.

Olbrzymie gratulacje Panie Profesorze, życzymy kolejnych sukcesów!!!!!