Nowy profesor - Elżbieta Suchowilska

Gorące gratulacje dla profesor Elżbiety Suchowilskiej z powodu uzyskania najwyższego tytułu naukowego!

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda nadał 2 lutego dr hab. inż. Elżbiecie Suchowilskiej, prof. UWM tytuł profesora nauk rolniczych w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo.
 
Profesor Elżbieta Suchowilska ukończyła studia magisterskie na kierunku rolnictwo na Wydziale Rolnictwa i Kształtowania Środowiska UWM w Olsztynie. W 2006 r. uzyskała na macierzystym Wydziale stopień doktora, a w 2012 r. stopień doktora habilitowanego. Przeważająca część jej pracy naukowej wiąże się z pszenicą. Pani profesor pracuje w Katedrze Genetyki, Hodowli Roślin i Inżynierii Biosurowców na Wydziale Rolnictwa i Leśnictwa UWM w Olsztynie.
 
Przeważająca część jej pracy zawodowej wiąże się z badaniami oplewionych gatunków pszenicy: samopszy, płaskurki i orkiszu. Jej badania dotyczą badania składu chemicznego ziarna warunkującego jego wartość żywieniową, oceny reakcji oplewionych gatunków na infekcję patogenami rodzaju Fusarium i zastosowania komputerowej analizy obrazu w badaniach hodowlanych i odpornościowych. Ponadto w ostatnich latach dzięki współpracy z wiodącymi ośrodkami w kraju i za granicą prowadzi wielowątkowe badania nad pszenicą polską pszenicą twardą.