Nowy komunikat Dziekana

Drodzy Nauczyciele Akademiccy, Doktoranci i Studenci

 

W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiczną w kraju, w Olsztynie i w regionie JM Rektor dr hab. Jerzy Przyborowski, prof. UWM zawiesił zajęcia dydaktyczne zaplanowane do realizacji w siedzibie Uczelni do dnia 11 kwietnia br.

W związku z powyższym:

Studenci kierunków: architektura krajobrazu, rolnictwo, odnawialne źródła energii, ochrona środowiska, gospodarowanie surowcami odnawialnymi i mineralnymi oraz leśnictwo realizują zajęcia zgodnie z obowiązującym planem zajęć (w trybie zdalnym).

Studenci kierunku chemia: ćwiczenia z przedmiotów: Obliczenia chemiczne, Chemia fizyczna – obliczenia, Chemia analityczna (audytoryjne) oraz Podstawy chemii fizycznej do 11 kwietnia br. realizują w trybie zdalnym (w terminach zgodnych z obowiązującym planem zajęć). Ćwiczenia z przedmiotów: Chemia analityczna oraz Podstawy chemii organicznej I (laboratoryjne) – zostaną przesunięte i odbędą się w innym terminie.

 

Prof. dr hab. Krzysztof J. Jankowski

Dziekan