Nowy Dziekan

14 kwietnia 2016 roku Wydziałowe Kolegium Elektorów wybrało nowe władze dziekańskie na kadencję 2016-2020. Funkcję dziekana Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa sprawować będzie prof. dr hab. Krzysztof Młynarczyk, prof. zw.

Prodziekanami zostali:

  • prof. dr hab. Stanisław Sienkiewicz - prodziekan ds. studenckich
  • dr hab. Agnieszka Pszczółkowska, prof. UWM - prodziekan ds. nauki
  • dr hab. Krzysztof Jankowski, prof. UWM - prodziekan ds. kształcenia i promocji