Nowy członek Rady Naukowej BbPN

10 sierpnia 2020 r. dr hab. Wojciech Gotkiewicz, prof. UWM pracownik Katedry Agrotechnologii, Zarządzania Produkcją Rolniczą i Agrobiznesu został powołany przez Ministra Środowiska na członka Rady Naukowej Biebrzańskiego Parku Narodowego w kadencji 2020-2025 (Dz. Urz. Min. Środ. poz. 18).

Biebrzański Park Narodowy (BbPN) został utworzony na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 września 1993 roku. Obecnie, spośród 23 polskich parków narodowych BbPN jest największym parkiem narodowym i jednym z większych w Europie. Położony jest w województwie podlaskim, na terenie pięciu powiatów i czternastu gmin. Park powstał w celu ochrony rozległych torfowisk Kotliny Biebrzańskiej oraz niewielkiego fragmentu Wzgórz Sokólskich. Jego powierzchnia wynosi 59 223 ha, a otuliny Parku 66 824 ha. Powierzchnia ochrony ścisłej wynosi 7494 ha, ochrony czynnej 26145 ha, krajobrazowej 25584 ha. Na terenie BbPN odnotowano występowanie około 270 gatunków ptaków, z których 180 odbywa nad Biebrzą lęgi. Od wielu lat Bagna Biebrzańskie były znane wśród miłośników ptaków dzięki występowaniu tu gatunków ptaków charakterystycznych dla wschodniej części naszego kontynentu (na przykład rybitw białoskrzydłych) oraz dzięki gatunkom, które wyginęły lub są bardzo rzadkie w innych częściach Polski i Europy, takich jak orlik grubodzioby, dubelt oraz podróżniczek.

Profesor Wojciech Gotkiewicz ze środowiskiem Kotliny Biebrzańskiej oraz Warmii związany jest nie tylko zawodowo, ale także prywatnie, jako przyrodnik oraz fotograf. Profesor Wojciech Gotkiewicz jest członkiem Związku Polskich Fotografów Przyrody (od 2017 r.) oraz współautorem (wraz z żoną Iwoną) sześciu wystaw fotograficznych oraz blogerem.

 

http://wojciechgotkiewicz.blogspot.com/

http://glosbagien.blogspot.com/