Nowa profesor - Anna Nogalska

Gorące gratulacje dla prof. Anny Nogalskiej z powodu uzyskania najwyższego tytułu naukowego!

Wydział Rolnictwa i Leśnictwa zyskał kolejnego profesora w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo. Prezydent RP, Andrzej Duda, na mocy postanowienia z 15 maja 2024 roku nadał ten tytuł dr hab. Annie Nogalskiej, prof. UWM.

Prof. Anna Nogalska jest absolwentką zootechniki na Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie. Swoją karierę zawodową rozpoczęła na etacie technicznym w Katedrze Chemii Rolnej na dzisiejszym Wydziale Rolnictwa i Leśnictwa. Jej praca doktorska dotyczyła wykorzystania regulatorów wzrostu w produkcji roślinnej, a wyniki tych badań są nadal stosowane w praktyce rolniczej.

W 2004 roku prof. Nogalska zajęła się problemem zagospodarowania mączki zwierzęcej, badając jej przydatność jako nawozu w uprawie różnych roślin. Jej badania często mają charakter interdyscyplinarny, łącząc aspekty abiotyczne i biotyczne w środowisku. Obecnie bada możliwość nawozowego wykorzystania odchodów owadów gospodarskich.

Prof. Nogalska ceni sobie pracę ze studentami, z którymi kontakt dodaje jej energii i pozwala spojrzeć na świat z nowej perspektywy. W wolnym czasie aktywnie uprawia sport, piecze chleb i pracuje w ogrodzie, co pozwala jej na wyciszenie i nabranie dystansu do spraw zawodowych.

Prof. Anna Nogalska jest zamężna, ma dwóch dorosłych synów, Jana i Piotra, oraz wnuczka Julka. Drugi wnuczek jest w drodze.

Pani Profesor, życzymy kolejnych sukcesów!