Nowa nazwa i struktura organizacyjna Wydziału

Szanowni Państwo, Drodzy Nauczyciele Akademiccy, Studenci i Doktoranci

 

Uprzejmie informuję, że zgodnie z Zarządzeniem nr 99/2020 JM Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 listopada 2020 roku nazwa Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa została zmieniona na Wydział Rolnictwa i Leśnictwa. Zmiana nazwy Wydziału nastąpi z dniem 01 stycznia 2021 roku.

Pełna treść Zarządzenia nr 99/2020 JM Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie dostępna jest pod poniższym linkiem

http://bip.uwm.edu.pl/node/7766

 

Zmianie uległa również struktura organizacyjna Wydziału. Zgodnie z Zarządzeniem Rektora Nr 103/2020 z dnia 9 grudnia 2020 roku strukturę Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa będą tworzyć:

      1)   Katedra Agroekosystemów i Ogrodnictwa;

      2)   Katedra Agrotechnologii i Agrobiznesu; 

      3)   Katedra Architektury Krajobrazu;

      4)   Katedra Chemii;

      5)   Katedra Chemii Rolnej i Środowiskowej;

      6)   Katedra Entomologii, Fitopatologii i Diagnostyki Molekularnej;

      7)   Katedra Genetyki, Hodowli Roślin i Inżynierii Biosurowców;

      8)   Katedra Gleboznawstwa i Mikrobiologii;

      9)   Katedra Gospodarki Wodnej i Klimatologii;

    10) Katedra Leśnictwa i Ekologii Lasu;

    11) Ośrodek Dydaktyczno-Doświadczalny.

Zmiana struktury organizacyjnej Wydziału nastąpi również z dniem 01 stycznia 2021 roku. Pełna treść Zarządzenia nr 103/2020 JM Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie dostępna jest pod poniższym linkiem

http://bip.uwm.edu.pl/node/7793

 

 

prof. dr hab. inż. Krzysztof J. Jankowski

Dziekan