Leśnictwo – studia drugiego stopnia

Miło nam poinformować, że Minister Edukacji i Nauki udzielił Uniwersytetowi Warmińsko-Mazurskiemu w Olsztynie pozwolenia na utworzenie studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym na kierunku leśnictwo.

Nabór prowadzony będzie w rekrutacji śródrocznej, począwszy od roku akademickiego 2022/2023.

Serdecznie zapraszamy do studiowania.