Komunikat Dziekana - 4

Drodzy Nauczyciele Akademiccy, Doktoranci i Studenci

 

W związku z poprawiającą się sytuacją epidemiczną w mieście Olsztynie i regionie, JM Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie dr hab. Jerzy A. Przyborowski prof. UWM przywraca częściowo realizację zajęć dydaktycznych w siedzibie Uczelni.

W związku z powyższym:

Studenci kierunków: rolnictwo, odnawialne źródła energii, ochrona środowiska, gospodarowanie surowcami odnawialnymi i mineralnymi oraz leśnictwo realizują zajęcia w siedzibie Uczelni w dniach od 10 do 30 maja br. zgodnie z obowiązującym w tym terminie planem zajęć (http://wril.uwm.edu.pl/student/plany-zajec).

 

Studenci kierunku chemia realizują zajęcia w trybie mieszanym - zajęcia zdalne oraz w siedzibie Uczelni w dniach od 10 maja do 13 czerwca br. zgodnie z obowiązującym w tym terminie planem zajęć (http://wril.uwm.edu.pl/student/plany-zajec).

 

Studenci kierunku architektura krajobrazu realizują zajęcia w siedzibie Uczelni w dniach od 7 do 13 czerwca br. (aktualizacją planu w zakresie zajęć realizowanych w siedzibie Uczelni nastąpi do 09 maja br.)

 

 

Prof. dr hab. Krzysztof J. Jankowski

Dziekan

Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa