Komunikat Dziekana - 3

Drodzy Nauczyciele Akademiccy, Doktoranci i Studenci

 

W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiczną w kraju, w Olsztynie i w regionie JM Rektor dr hab. Jerzy Przyborowski, prof. UWM zawiesił zajęcia dydaktyczne zaplanowane do realizacji w siedzibie Uczelni, do dnia 25 kwietnia br.

 

W związku z powyższym:

 Studenci kierunków: architektura krajobrazu, rolnictwo, odnawialne źródła energii, ochrona środowiska, gospodarowanie surowcami odnawialnymi i mineralnymi oraz leśnictwo realizują zajęcia zgodnie z obowiązującym planem zajęć (w trybie zdalnym).

 Studenci kierunku chemia: ćwiczenia z przedmiotów: Obliczenia chemiczne, Chemia fizyczna – obliczenia, Chemia analityczna (audytoryjne), Podstawy chemii organicznej I oraz Podstawy chemii fizycznej do 25 kwietnia br. realizują w trybie zdalnym (w terminach zgodnych z obowiązującym planem zajęć). Ćwiczenia z przedmiotu: Chemia analityczna – zostaną przesunięte i odbędą się w innym terminie.

 

Prof. dr hab. Krzysztof J. Jankowski

Dziekan