Komunikat Dziekana

Drodzy Nauczyciele Akademiccy, Doktoranci i Studenci,

mając na uwadze aktualną sytuację epidemiologiczną podjąłem decyzję o realizacji wszystkich zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych prowadzonych na Wydziale Rolnictwa i Leśnictwa w trybie zdalnym w okresie od 27.01.2022 do 20.02.2022 roku.

prof. dr hab. inż. Krzysztof J. Jankowski

Dziekan