Komunikat Dziekana

Drodzy Nauczyciele Akademiccy, Doktoranci i Studenci

W związku bardzo trudną sytuacją epidemiczną w Olsztynie i w regionie JM Rektor dr hab. Jerzy Przyborowski, prof. UWM zawiesił zajęcia dydaktyczne zaplanowane do realizacji w siedzibie Uczelni na okres dwóch tygodni tj. do 14 marca 2021 roku.

W związku z powyższym:

Studenci kierunków architektura krajobrazu, rolnictwo, odnawialne źródła energii, ochrona środowiska, gospodarowanie zasobami odnawialnymi i mineralnymi  oraz leśnictwo realizują zajęcia zgodnie z obowiązującym planem zajęć (w trybie zdalnym).

Studenci kierunku Chemia ćwiczenia z przedmiotów: Obliczenia chemiczne oraz Chemia fizyczna – obliczenia do 14 marca br. realizują zajęcia w trybie zdalnym (w terminach zgodnych z obowiązującym planem zajęć). Z kolei ćwiczenia laboratoryjne z przedmiotów: Chemia analityczna oraz Podstawy chemii fizycznej odbędą się w późniejszym terminie.

 

Prof. dr hab. Krzysztof J. Jankowski

Dziekan

Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa