Komunikat Dziekana

Szanowni Państwo, Drodzy Nauczyciele Akademiccy, Studenci i Doktoranci

Pragnę poinformować, iż plan zajęć dydaktycznych udostępniony na stronie internetowej Wydziału  Kształtowania Środowiska i Rolnictwa (http://wksir.uwm.edu.pl/student/plany-zajec) uwzględnia realizację na terenie uczelni tylko ćwiczeń o charakterze praktycznym w wymiarze godzinowym niezbędnym do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się. Oznacza to, że zajęcia dydaktyczne po 17 października br. będą realizowane - aż do odwołania - zgodnie z aktualnym planem. 

 

Z poważaniem

Krzysztof J. Jankowski