Kolejne szkolenie dla rolników z udziałem pracowników Wydziału

W dniu 06.05.2017 roku uczestniczyliśmy po raz kolejny w warsztatach polowych organizowanych przez Firmę Syngenta w ramach Programu Pola Klasy S. Tym razem spotkanie zostało zorganizowane w gospodarstwie Pana Tomasza Michalczyka w miejscowości Rogóźno-Zamek (powiat grudziądzki). W szkoleniu polowym uczestniczyło ok. 800 osób, w tym młodzież ze szkół średnich o profilu rolniczym z województwa kujawsko-pomorskiego oraz pomorskiego. Pracownicy, doktoranci oraz studenci naszego Wydziału uczestniczyli w warsztatach w podwójnej roli. Pani dr Marta Damszel (Katedra Entomologii, Fitopatologii i Diagnostyki Molekularnej) udzielała porad producentom rolnym z zakresu diagnostyki fitopatologicznej i ochrony zbóż oraz rzepaku przed patogenami chorobotwórczymi. Z kolei dr hab. Krzysztof Jankowski, mgr Witold Smaciarz (doktorant w Katedrze Agrotechnologii, Zarządzania Produkcją Rolniczą i Agrobiznesu) oraz inż. Mateusz Sokólski i inż. Piotr Ksyta (studenci II roku zarządzania produkcją) prezentowali ofertę dydaktyczną Wydziału.