KIERUNEK LEŚNICTWO Z CERTYFIKATEM „STUDIA Z PRZYSZŁOŚCIĄ”

Miło nam poinformować, że kierunek leśnictwo, o profilu praktycznym, uzyskał Certyfikat i Znak Jakości „Studia z Przyszłością” w VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Akredytacyjnego „Studia z Przyszłością”, organizowanego przez Fundacją Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego i Agencję PRC. Uroczyste wręczenie Certyfikatu odbędzie się na początku kwietnia.

W bieżącej edycji Konkursu „Studia z Przyszłością” w Komisji Akredytacyjnej zasiadali dr hab. Piotr Grudowski - kierownik Katedry Nauk o Jakości na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej, dr hab. Agnieszka Dziedziczak-Foltyn z Katedry Socjologii Sztuki i Edukacji Uniwersytetu Łódzkiego, dr hab. Ewa Kula - kierownik Zakładu Historii Wychowania i Organizacji Szkolnictwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, prof. dr hab. Dariusz Rott – pracownik naukowy Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, do 2013 roku członek Prezydium Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Przewodniczący Rady Uczelni Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, prof. ucz. dr hab. Michał Kaczmarczyk – rektor Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu, profesor w Instytucie Nauk o Zarządzaniu i Jakości WSH, dr hab. Zbigniew Widera – profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, inicjator powołania Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu Śląskiego.

Po dokonaniu szczegółowej analizy i oceny wszystkich aplikacji konkursowych Komisja Akredytacyjna zarekomendowała przyznanie Certyfikatów i Znaków Jakości najbardziej innowacyjnym, nowoczesnym i prorynkowym kierunkom studiów w Polsce, wyróżniając programy studiów i koncepcje kształcenia cechujące się troską o najwyższą jakość dydaktyki, uwzględnianiem oczekiwań i potrzeb środowisk pracodawców oraz silnym zakorzenieniem w realiach społeczno-gospodarczych.

Wniosek na konkurs przygotowali Pracownicy Katedry Leśnictwa i Ekologii Lasu, pod przewodnictwem kierownika Katedry Pana Profesora Jakuba Borkowskiego.