Dr hab. inż. Arkadiusz Bieniek zostaje Wiceprezesem Zarządu Głównego SITR

16 września 2023 roku, na XX Krajowym Zjeździe Delegatów Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Rolnictwa (SITR), dr hab. inż. Arkadiusz Bieniek został wybrany na stanowisko wiceprezesa Zarządu Głównego SITR. Jest to zaszczytne wyróżnienie i dowód uznania dla jego zaangażowania w rozwijanie dziedziny inżynierii rolniczej i technik rolniczych w Polsce.

O Stowarzyszeniu SITR:

SITR to największa organizacja reprezentująca inżynierów i techników rolniczych w Polsce, skupiająca pięciotysiące członków. Jest członkiem Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT i działa na rzecz rozwoju rolnictwa, energii odnawialnej oraz obszarów wiejskich. Przyznaje prestiżowe nagrody, takie jak Złoty Kłos i AgroImpuls, a także angażuje się w projekty innowacyjne i rozwijanie obszarów wiejskich.

Rola dr hab. inż. Arkadiusza Bienieka:

Dr hab. inż. Arkadiusz Bieniek będzie pełnić funkcję wiceprezesa Zarządu Głównego SITR, wnosząc swoje doświadczenie i wiedzę do strategii rozwoju Stowarzyszenia oraz branży rolniczej jako całości. To kolejny krok w kierunku promowania postępu technologicznego w rolnictwie i innowacyjnych rozwiązań.

Dziękujemy dr hab. inż. Arkadiuszowi Bieniekowi za jego zaangażowanie i gratulujemy nowej funkcji na rzecz rozwoju nauki i technologii rolniczych w Polsce!