Dr hab. Anna Nogalska, prof. UWM w Radzie Naukowej IOR w Poznaniu

Dr hab. Anna Nogalska, prof. UWM z Katedry Chemii Rolnej i Środowiskowej została powołana przez Ministra Edukacji i Nauki w skład Rady Naukowej Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego w Poznaniu.