Dr Beata Płoszaj-Witkowska w Radzie Lasów Olsztyńskich

Dr inż. Beata Płoszaj-Witkowska z Katedry Architektury Krajobrazu  została powołana do Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Olsztyńskie”. Rada Naukowo-Społeczna jest organem opiniotwórczo-doradczo-pomocniczym, powołuje ją Dyrektor Generalny Lasów Państwowych. Do jej zadań należy inicjowanie oraz ocena realizacji działań podejmowanych w LKP. Rada opiniuje np. projekty planów urządzenia lasu, objęcia ochroną nowych obiektów, projekty działań badawczych, edukacyjnych i turystycznych dotyczących tego terenu.