Doktor honoris causa

Na wniosek Rady Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii i uchwały Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu  28 czerwca 2016 roku wręczono dyplom doktora honoris causa wielkiemu autorytetowi, cenionemu znawcy w dziedzinie nauk rolniczych i dyscyplinie agronomia, prof. dr. hab. Wojciechowi Budzyńskiemu z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Wieloletnia współpraca prof. Wojciecha Budzyńskiego z naukowcami z Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii UP w Poznaniu prowadzona była na wielu płaszczyznach - aktywnościach naukowo-badawczych i wdrożeniowych oraz organizacyjnych. Laudację wygłosił prof. dr hab. Wiesław Koziara.