Członek nowej Rady Uczelni

Szanowni Państwo, Pracownicy, Studenci, Doktoranci Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

Jest mi niezmiernie miło poinformować, iż dzisiaj Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wybrał Pana prof. dr hab. inż. Mariusza J. Stolarskiego na członka Rady Uczelni na kadencję od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2024 r. Rada Uczelni jest jednym z głównych organów kolegialnych Uniwersytetu. Do zadań Rady należy min: opiniowanie projektu strategii rozwoju Uczelni, monitorowanie Jej gospodarki finansowej oraz sposobu zarządzania. Pan Profesor Mariusz Stolarski jest wybitnym specjalistą z zakresu inżynierii biosurowców, biogospodarki i odnawialnych źródeł energii (cv. naukowe). Jako dziekan Wydziału, jestem dumny, że Jego absolwent - aktualnie Jego Profesor - jest jednym z 3 przedstawicieli wspólnoty Uniwersytetu zasiadającym z Radzie Uczelni. Życzę Panu Profesorowi czerpania satysfakcji z realizowanej misji oraz z udziału w pracach na rzecz rozwoju Wydziału i Uniwersytetu.

 prof. dr hab. Krzysztof J. Jankowski

dziekan