Belfer Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa na podium!

Z ogromną przyjemnością i dumą informujemy, że dr hab. Agnieszka Kosewska, prof. UWM zajęła III miejsce w Plebiscycie na najlepszego BELFRA UWM 2020.

Pani Profesor jest pracownikiem Katedry Entomologii, Fitopatologii i Diagnostyki Molekularnej. Angażuje się w przedsięwzięcia popularyzujące entomologię w ramach m.in. Olsztyńskich Dni Nauki i Sztuki, Akademii Ciekawości, Uniwersytetu Dzieci, Szkoły Partnerskiej. Jest też opiekunem Koła Naukowego "Pasikonik", z którym realizuje projekty badawcze, jeździ na obozy naukowe oraz organizuje konferencje. Pani Profesor prowadzi zajęcia z przedmiotów traktujących o owadach w środowisku przyrodniczym na kierunkach: leśnictwo, rolnictwo, ochrona środowiska. Bardzo chętnie i całym sercem angażuje się w życie Wydziału oraz służy Studentom i Studentkom pomocą i dobrą radą.

PANI PROFESOR GRATULACJE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!