Projekty europejskie

Projekty międzynarodowe

 

Pracownicy Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa realizowali:

 

3 projekty z 7 Programu Ramowego Unii Europejskiej:

  1. EuroBioRef –“European multilevel integrated biorefinery design for sustainable biomass processing” (Kierownik: prof. dr hab. Mariusz Stolarski)

  1. AGREE – “Energy Efficiency in Agriculture” (Kierownik: prof. dr hab. Janusz. Gołaszewski)

  1. OPTIFERT – “Development of an automatic irrigation and fertilization system” (Kierownik: dr hab. Katarzyna Glińska-Lewczuk, prof. nadzw.)

 

Harmonising water related graduate education, Erasmus+  (grant naukowo-dydaktyczny 2016-2018) finansowany z Unii Europejskiej (Kierownik: prof. dr hab. Lech Smoczyński)

 

IMPREC - „Poprawa oczyszczania ścieków w celu lepszego odzysku fosforanów” projekt polsko-norweski (Kierownik: prof. dr hab. Lech Smoczyński)

 

Obecnie pracownicy Wydziału realizują dwa projekty międzynarodowe:

  1. ERA-NET BIOENERGY „Małe i wydajne – efektywna ekonomicznie i energetycznie produkcja biometanu”, projekt międzynarodowy finansowany przez NCBiR (Kierownik: prof. dr hab. Janusz Gołaszewski).

  2. Closing the Water Cycle Gap – Sustainable Management of Water Resources, ERA-NET Cofund Action WaterWorks2017, Water JPI  (grant naukowo-badawczy 2019-2022) finansowany z Unii Europejskiej poprzez NCBR  (Kierownik: prof. dr hab. Lech Smoczyński)