Studenci niepełnosprawni

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych, ul. Oczapowskiego 12B, pokój S2/105, 10-719 Olsztyn,  tel.: 89 523 38 66, fax: 89 523 38 60, www.uwm.edu.pl/bon, e-mail: bon@uwm.edu.pl

 Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00.

 

Kierownik Biura ds. Osób Niepełnosprawnych

Andrzej Prószyński -  tel.: 89/ 523 38 60, e-mail: andrzej.proszynski@uwm.edu.pl

Pracownicy:

Dorota Filip - tel.: 89 523 38 66, e-mail: dorota.filip@uwm.edu.pl
Małgorzata Mickiewicz - referent - kształcenie osób głuchych i słabosłyszących, e-mail: malgorzata.mickiewicz@uwm.edu.pl
Barbara Parda - tel.: 89 523 38 66, e-mail: barbara.parda@uwm.edu.pl
Dorota Opolska - specjalista, doradca zawodowy, tel.: 89 523 38 66, e-mail: dorota.opolska@uwm.edu.pl

 

Wydziałowy opiekun studentów niepełnosprawnych - prof. dr hab. Bożena Kordan, bozena.kordan@uwm.edu.pl, ul. Prawocheńskiego 17 p. 8E, tel. kom. 515 122 571

 

Dyżury psychologa mgr Agnieszki Anny Włodarczyk

Wtorek w godz. 15.00 – 17.00

Miejsce: Biblioteka Uniwersytecka ul. Oczapowskiego 12B, pok. S2/ 106.

Studenci zainteresowani spotkaniem z psychologiem mogą zapisać się na wizytę telefonicznie: tel.  509 596 544 lub mailowo: doswiadczalnia@wp.pl

 

Wsparcie dla studentów z zaburzeniami za spektrum autyzmu.

Studenci i pracownicy UWM w Olsztynie mogą umówić się na spotkanie z koordynatorem ds. studentów z zaburzeniami za spektrum autyzmu

Dyżury specjalisty ds. studentów z ZSA dr Bożeny Chrostowskiej w semestrze zimowym 2018/2019

Wtorek w godz. 15:00 – 17:00

Miejsce: Biblioteka Uniwersytecka ul. Oczapowskiego 12B, pok. S2/ 105.

Studenci oraz pracownicy naszej Uczelni zainteresowani spotkaniem z koordynatorem wspierającym studentów z zaburzeniami za spektrum autyzmu mogą nawiązać kontakt telefonicznie: tel.  513 144 504 lub mailowo: chrosbo@poczta.onet.pl