Rekrutacja

Ogłoszenie o dodatkowej rekrutacji dla II roku leśnictwa do projektu:

POWR.03.01.00-00-K246/16

„Podniesienie kompetencji studentów leśnictwa UWM w Olsztynie”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Termin składania wniosku rekrutacyjnego:

27.03.2018r. (w godz 9:00-15:00) - 28.03.2018r. do godz. 13:00.

Miejsce składania wniosku: Biuro Projektu (sekretariat), Katedra Leśnictwa i Ekologii Lasu, Pl. Łódzki 2

10-727 Olsztyn

 

Regulamin uczestnictwa 2018

Wniosek rekrutacyjny 2018


Szanowni Państwo, oto wyniki pierwszego etapu rekrutacji do projektu w roku 2018.

Plik z listą rankingową.


Szanowni Państwo, oto wyniki drugiego etapu rekrutacji do projektu w roku 2018.

Lista rankingowa z przypisaniem  osób do certyfikowanych szkoleń i zajęć projektowych


Uwaga Studenci, 

 są już wyniki rekrutacji w programie, do wglądu w załącznikach.

Załączniki zawierają protokoły z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej wraz z listą osób zakwalifikowanych do udziału w Projekcie, listą rezerwową oraz listą rankingową osób zakwalifikowanych na certyfikowane szkolenia i zajęcia praktyczne w formie projektowej.

 Osoby, które zakwalifikowały się do Projektu uczestniczą w następujących formach wsparcia:

  1. Bilans kompetencji (30 osób)
  2. Certyfikowane szkolenia (23 osoby)
  3. Zajęcia warsztatowe kształcące kompetencje (30 osób)
  4. Dodatkowe zajęcia praktyczne realizowane w formie projektowej (30 osób)
  5. Wizyty studyjne u potencjalnych pracodawców (30 osób)

 W dniach 27 - 28.02.2017 r. prosimy o przybycie do Biura Projektu i podpisanie umowy uczestnictwa w Projekcie wraz z załącznikami do umowy (dostępne do wydrukowania w zakładce "Dokumenty do pobrania").

O kolejnych terminach spotkań będziemy informować w najbliższym czasie.


 

 

Ogłoszenie o rekrutacji do projektu:

POWR.03.01.00-00-K246/16

„Podniesienie kompetencji studentów leśnictwa UWM w Olsztynie”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Termin składania wniosku rekrutacyjnego:

20.02.2017r. (w godz 9:00-15:00) - 23.02.2017r. do godz. 12:00.

 

Wniosek rekrutacyjny można wydrukować (w kolorze) po pobraniu go ze strony internetowej lub pobrać w Biurze Projektu.

 

Miejsce składania wniosku rekrutacyjnego:

Wniosek należy składać w biurze projektu.

Biuro projektu mieści się w Katedrze Leśnictwa i Ekologii Lasu, pl. Łódzki 2, pok. 18.

 

Prosimy o zapoznanie się z „Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie” dostępnym w załączniku.

 

Do pobrania: