Organizacja r.a. 2022/2023

Opiekunowie pierwszych roczników

Kierunek

Nazwisko

Mail

Telefon

Architektura krajobrazu

dr Kołakowska Beata

beata.kolakowska@uwm.edu.pl

89 524-52-28

Chemia

dr inż. Musiejuk Mateusz

mateusz.musiejuk@uwm.edu.pl

89 523-37-48

Ochrona środowiska

dr hab. inż. Baćmaga Małgorzata, prof. UWM

m.bacmaga@uwm.edu.pl

89 523-44-39

Leśnictwo

dr inż. Krokowska-Paluszak Małgorzata

malgorzata.krokowska.paluszak@uwm.edu.pl

609 946 691

Rolnictwo

dr hab. Kosewska Agnieszka, prof. UWM

a.kosewska@uwm.edu.pl

89 523-41-02

 

Instrukcja pobierania oraz logowania się do programu Microsoft Teams:

http://wbib.uwm.edu.pl/sites/default/files/uploads/teams-instrukcja-student.pdf

 

Ramowa organizacja roku akademickiego 2022/2023
na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych

Objaśnienia:

1) W dniu 31 października 2022 r. (poniedziałek) - Dzień Rektorski.
2) W dniu 5 stycznia 2023 r. (czwartek) - na studiach stacjonarnych zajęcia z piątku.
3) W dniu 2 maja 2023 r. (wtorek) - Dzień Rektorski,
4) W dniu 26 maja 2023 r. (piątek) - na studiach stacjonarnych zajęcia z poniedziałku.
5) Na studiach niestacjonarnych Dziekan/Dyrektor Szkoły/Filii może ustalić dodatkowy zjazd dydaktyczny w dniach 16-18 czerwca 2023 r., w takim przypadku sesja egzaminacyjna na studiach niestacjonarnych trwa od 19 czerwca do 2 lipca 2023 r.

Na podstawie Decyzji Nr 50/2022 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 3 maja 2022 roku w sprawie ramowej organizacji roku akademickiego 2022/2023