Ochrona środowiska - program kształcenia

 

 

Efekty kształcenia 

Studia I stopniaStudia II stopnia

 

 Plan studiów

Studia I stopniaStudia II stopnia

Studia stacjonarne

rok I-III

rok IV

semestr I-III

Wskaźniki 

Wskaźniki

 

 Sylabusy

Studia I stopniaStudia II stopnia

Studia stacjonarne

Zakres kształcenia: Kształtowanie środowiska - rekrutacja 2016/2017, rekrutacja 2017/2018, rekrutacja 2018/2019, rekrutacja 2019/2020, rekrutacja 2020/2021

 

Egzamin dyplomowy

Studia I stopniaStudia II stopnia