Chemia - program kształcenia

Studia Io stacjonarne - profil praktyczny

 

Plan studiów:

Sylabusy

 

Egzamin dyplomowy: